Εγκατάσταση αντιπλημμυρικής θύρας σε συμβατό χρώμα, προσαρμοσμένο στην αισθητική του καταστήματος.