Εγκατάσταση αντιπλημμυρικής πόρτας Antiflood Door στην Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας